Kunsttruhe - Kurumsal

Kunsttruhe | Sanat | Dans | Müzik

Kunsttruhe - Kurumsal

Türkiye’de Konservatuvar eğitimi ile başlayan profesyonel sanat yaşantımızı uzun yıllar üniversitelerde akademisyen, milli eğitim bakanlığında öğretmen ve çeşitli dernek vakıf ve belediyelerde eğitmen olarak devam ettirdik. Eğitmenlikten, sahnelerden, konserlerden, yarışmalardan, festivallerden, seyahatlerden, yollardan, şehirlerden edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi profesyonel bir anlayışla, nitelikli, öncü, yaygın bir eğitim ve sanat akademisi olmak hedefiyle; Avrupa’da yaşayan ve milli kimliğini, kültürünü, dilini yeterince yaşatmakta zorluk çeken özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin insanlarımızın kişisel gelişimlerine zemin hazırlayacak kültürel, sanatsal ve sosyal hayatlarına katkı sağlayıcı aktiviteler gerçekleştirebilmelerini ve eşsiz kültürümüzün korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız